Elektronik-kompendier mm.


Filer og materiale på denne side kan frit downloades til eget brug på
Teknisk Gymnasium Sønderjylland, eller bruges med kildeangivelse !
Files for private use only.  All files copyrighted By Valle Thorø.


   Arduino,   Busser,    Diagramtegning,    Digital Simulering,    Elektronik,   Flowchart,   GAL,   Komplekse tal,   Orcad,   Printlayout,     Varme,  

   8051-MicrocontrollerLCD,    AT89S8253,    IC-Writer,   Opgaver,   PEEL,     Diverse

  Opdateret: 06-08-2019

Elektronik
Kompendier


mm.
 

Gates, Boolsk Algebra & Timing mm.


    Gates og Boolsk algebra
    Regneregler, Short form
    Boolske Opgaver
    Flip Flops ogTællere
    Gate Familier mm
    Timingsystemer med kondensatorer
    Talsystemer
    Fortrykt Karnaughkort side


GAL-Programmering        Design dine egne boolske kredse, tællere mm.

     Kompendium GAL-Programmering med WinCUPL
     Download programmet WinCUPL  .EXE-fil   ( Brug Serial # 60008009 )

    Se mere uddybende materiale om GAL  her

Operationsforstærker
 
     Elektriske signaler
     Operationforstærker-Kompendium
     Fasedrejning i RC og CR - led
     Fejl i Opamps
     Signalmanipulering
     Filtre
     dB og Bode_plot
     Relæspole ved ind- og udkobling
     Samtaleanlæg projekt

     Fasedrejning og komplekse tal i elektronik
     Complex Numbers

Transistor

     Transistorer og transistor-forstærkere
     J-FET Transistorer
     MOSFET Transistorer
     Transistor-kredsløb mm.
     Audioforstærkere

Powersupply

     PowerSupply, Kompendium
     L200 Designers Guide

A/D-D/A konvertering

     A/D-D/A konvertering
 
     Ændring af intern reference i Arduino

Opto

     Optokomponenter
     Lys, Lysdioder og farvegengivelse
     Flux, et PC-program, der ændrer skærmens baggrundslys efter døgnrytmen. Til Win og MAC

BUSSER

     Busser 
     USB til RS232 kommunikation


REMOTE

     Antenner og Radiobølger
     RF-ID
     Lyn og Elektronik
     433 MHz Radiokit

El-teori
 
     Thevenin / Norton kompendium,
     Formler og enheder for elektriskestørrelser !! & Analogier til andre fysiske størrelser
     Statisk elektricitet


Varme, Temperaturmåling og Køling af elektronikkomponenter mm.

     Om Varme   
     Black Body Radiation
     Køling af elektronik
     Temperaturmåling 
    
     Se evt. også 
     Jordens Energibalance, om stråling fra Solen og Jorden
     Varme-Isolering,   Om hvordan isolering virker
   

Diverse
  
     Bolean Calculator Program  Karnoughkort program ( .ZIP )
 
     Blokdiagram over et Oscilloscop
     Blokdiagram for signalgenerator

     Regulering Kompendium
OPGAVER

ØVELSER

PROJEKTER

     Hjemmeopgaver, på ugebasis. 1 - 2 sider pr uge!

     Reduktionsopgaver

     Analyseopgaver 1

     Scannede_ til diskussion
     Analoge øvelser

     Øvelser Digital

     Projekter

     ORCAD Opgaver, Analog
     ORCAD Opgaver, Digital


ORCAD 17.2

Flere af dokumenterne er
- indtil videre - baseret på ORCAD version 9.2 og 16.6


OBS:

Elektronik-studerende kan få gratis licens,

     Hent Installer til ORCAD v. 17.2. Virker kun til HTX-elever, -  og på skolen.

     ORCAD intro v16.6   PDF-Fil

     ORCAD Oversigter, - Tips&Trix

      Parametrisk analyse

      Orcad Kompendium,Analog Simulering  Gammel
      Digital simulering med ORCAD v. 9.2

      Opret nye symboler og biblioteker
      Plot templates og Goal Function
      Simulering af transformere
      Spændingsstyrede generatorer og Switch
 
     Hent AVR.olb Det er et bibliotek til at tegne diagram af fx. Arduino328P uC.
     Biblioteket placeres i SPB_17.2 / tools / capture / library.
     Selve ATMEGA328P findes dog ikke i biblioteket, - men vælg i stedet en
     ATMega168-DIL28Small, og lav dens navn om til 328P på diagrammet.


LTSpice
     Download LTspice_IV    fra Linear Technology
   
     Hent ekstra biblioteker:
     CD4000 bibliotek    ( Unzip og placer filen  "cd4000.lib"  i Programmer \ LTC \ Lib \ Sub \) 

( begge af de to følgende skal hentes ! )
     Opamp-komponentbibliotek  ( UnZip og placer mappen "Myspice" i Programmer \ LTC \ Lib \ Sub \ )
     Opamp-komponentbibliotek  ( UnZip og placer mappen "Myspice" i Programmer \ LTC \ Lib \ Sym \ )

    LT_Spice Tutorial   ( Pdf ) / Valle
Online simulatorer,


TINA og andre

Et alternativ til ORCAD

     Javabaseret online simulering

     Download TINA, et simuleringsprogram fra Texas Instruments

     Video tutorial

GAL
Programmering


Et program til at designe sine
egne boolske kredse, tællere mm.

     Download programmet WinCUPL  .EXE   ( Brug Serial # 60008009 )
     Download programmet WinCUPL  .ZIP
     GAL Demo på nettet

     WinCUPL Devices, Liste, PDF
     WinCUPL_GAL     .PDF  Atmel WinCUPL User Manual

     Programmerbare Kredse Kompendium

Digital simulering

WinLogiLab
     Download WinLogiLab  .Zip-fil fra programmørens hjemmeside.
     WinLogiLab Tutorial .PDF, Af Valle

  
Diagramtegning    easyEDA, Et rigtigt godt Diagram-tegneværktøj,

uControler
AT89C4051 (4K) 

Programmering af

Microcontrollere.

     Keil uV4 v902a     (  Udviklingssoftware, Assembler til Maskinkode )

      Introduktion til uC!!

      Start af et uVision Project

     Indstil Computeren til at vise fil-extensions ( ??.xxx )

Opgaver:

     Opgaver til AT89C4051 - uControler
 

     at892051.inc, Includefil der evt. skal placeres i Keil/C51/asm-biblioteket 
      ( AT89C2051 er blot for en ældre udgave med kun 2K Flash-ROM )

     Parametrisk søgefunktion hos Keil

Kompendier:

      KEIL Kompendium, opdateret Sept 2005

      Final Word on 8051

      Hardware Specification
      SFR-Oversigt
      Tastatur og 7-segment interfacing: 


Kildetekst-eksempler mm:

      Diverse Programeksempler til Microcontroller

Timer

      Introduktion til timeren i AT89C4051
     Timer_kode.A51  Kodeeksempel til timer-opsætning
     Pulstæller, Tæller i 1 sekund, og sender serielt

UART: ( Seriel Transmission )

     Introduktion til seriel transmission med AT89C4051
     Opsætning af Timer, UART & Extern Interrupts  rev. 21/4-2010
     Baudrate calculatorLCD Display 20x4

     Introduktion til LCD ( Af Valle )
     LCD-Karakter Modul  Kompendium
     Instruktionskoder til LCD
     Selvdefinerede karakterer  Se side !!
     LCD Online Tutorial
     Printudlæg for LCD Karakter-display Til SPRINT
     Datablad for DEM20485  Blå WINSTAR WH2004
     Kildetekst til LCD karakter-display
     Assembler Subrutiner til LCD-Karakterdisplay '.A51'-fil til KEIL
     Assembler-subrutiner til LCD display, minimal version '.A51'   fil
     LCD med 3-wire

     LCD Kit 2x8 med Led & Rotaryswitch

7-segment display Kit

     Kildetekst til 4x7-segment kit

RC-Servo-motor

     Kodeeksempel til RC-Servo motor

Instruktionskoder:

    Oversigt over instruktioner og forklaringer på Keil's hjemmeside

     Instruction CodesWord
     Instruction Codes PDF
     Another instruction code PDF

     Kodegenerator:

     Tyvstjålet kodegenerator, Delvis oversat til dansk 
     Tysk Kodegenerator for 8051 / 89c2051, timere, interupts, I2C  osv. 

 

    C-kode til Keil

     C-kompendium  / Valle
     C-kode til LCD Display  Ny, 30/3-2010
     Binær kode på port program
     Syntax eksempler ( ikke et fornuftigt program , kun eksempler !!! )
     Diverse C-koder, eksempler

     Diverse:

     Kodeeksempler på konverteringssubrutiner  #2   #3
     Delay timer til Pauseprogram  
     Side med materiale om 8051 - familien
     Keil microcontroller_database søgning med parametre
     RS232 Terminal ( program )
     RS232 til USB konverter

Arduino      Arduino
    
     Hent Arduino udviklingsprogrammet
     Arduinos Hjemmeside
     Om Installation og drivere

     Datablad for    Uno     Mega

     Valles Arduino Kompendium

     Opgaver

     Arduino-Kits, benforbindelser mm.

     Algoritmer, Løkkestrukturer, mm

     Debug-vinduet

     Seriel kommunikation

     Konverter tal til Karakter-Array

    Tegn og simuler Arduino med Tinkercad ( Fra H.C.Ørsted Gymnasiet )

    Tegn Arduino-kredsløb med Fritzing      Fritzing Homepage

    Tips & Trix, og Brug af ekstern Editor

     Brug millis() i stedet for delay()

     Interrupts, Extern- og Timer

     Port og Bit-manipulation

     HC-12 Tutorial

    ATMEGA328p - IC på fumlebrædt / standalone med FTDI USB-til-TTL-Kabel

     LCD-Intro og danske karakterer

     Snydeskemaer Samlet PDF, ( Hent & h-click og roter med uret )

     Arduino Cheat Sheet
     Arduino Cheat Sheet II
     Snydeskema
     Snydeskema

     Pseudokode og Flowchart,  ( og Nassi Shneiderman )

 
    Youtube Tutorials,

     Jeremy Blum ,   Playliste

     Tutorials
 
     Tronixstuff:     Arduino_Learning, PDF ( God ),  Ladyada,    

     Diagram & printudlæg
  
     Fritzing, Program til at tegne Shields + printudlæg
     Youtube film om do.

     MariaMole, Alternativ IDE, dog ikke afprøvet!   MariaMole-Tutorial

AT89S825353

Storebroderen til

AT89C4051
 
     Includefil til AT89S8253
     AT89S8253 "Short Form"
     LCD Pin-belægning for AT89S8253 Assemblerkode
     Side om AT89S8253
     Diverse materiale samlet om AT89S8253
     Printudlæg prototype med LCD

uBUSSER


SPI, 3-Wire

I2C
     Busser  PDF dok om busser

     Busser

     USB Seriel kommunikation
 

 3-Wire:

     Subrutiner til DS1620  Digital Temperatur-IC
     Subrutiner til DS1302  Digital Ur

    IIC, I2C:

     I2C subrutiner,  .A51 fil
     I2C_Library      Subrutiner.
 

LEAPER-48

IC-Writer

Brænder til PEEL og uC
    
     Installer først Software, IC-bibliotek,  Patch ( Nye komponenter ) og USB-driver.

     Tilslut derefter Brænderen. Den vil så søge efter USB-driveren ( usbwriter.inf )

     Brænderprogram til Leaper-48  .EXE, v. 9.30, Updated dec 2009
     IC-bibliotek 2009_Q3 til Leaper-48    .EXE, Updated 2009
     Patch til brænder-bibliotek, Updated dec 2009
     USB driver   .ZIP, 2009
     Usermanual, Leaper-48
     Link til Leaper-48 Producenten


SPRINT Layout

Printudlæg

Opsætning af printer

Lodning


     Hent Valles komponentbibliotek til Sprint Printlayout. ( .zip ) 
     Placeres i:  C: \ Brugere \ Delte filer \ Delte dokumenter \ Layout60 \ MAKROS

      Sprint Kompendium Gammel, Version 5.0 !
      Video tutorial, Om brug af Sprint Layout  Søg evt. på Youtube efter "Sprint Layout 5.0"

      Vejledning til printudlæg   
 
      Opsætning af printeren HP Photosmart til printudlæg

      Lodning  Om, hvordan man lodder
      Video om udlæg oven på et bitmap billede, Sprint v. 5.0
 
 

PEEL 18CV8

Programmerbar kreds
 

     
      WIN-PLACE kompendium  
      Programmerbare kredse generelt 
      Winplace getting started, PDF-fil
      PEEL18CV8 Datablad  PDF-fil
      Install Winplace v.  2.3.2 Beta  .ZIP
      Introduction to PEEL

Komplekse tal       Noter til Komplekse tal
      Opgaver Nov 2011
      Komplexe tal i elektronik
     Fasedrejning

     Complex Numbers

Flowchart


Mind-Map

Nassi Schneiderman


Gantt Program
 
     Pseudokode, Flow-chart & Nassi Shneiderman kompendie  / Valle

     Diagramly Ganske god, online !                      Obs:    Ikke med i menu endnu  !
     Flowchart.com  Online,

     Yed  Gratis Flowchart program mm.

    Diagram designer v1.23  Gantt kort program, gratis, rimelig god !!
    Link til Diagram Designer hjemmeside
    Download nye biblioteker / templates
    FlowChart Program, Gnome, gratis
     Freemind  Mind-map Program
    Edraw Mindmap, Også til Flowchart
    X-Mind Mindmap kan også lave flowcharts

    Clickcharts til MAC ( Offline )

    How to Draw a Flowchart , Tutorial
    Tutorial fra edrawsoft.com  

     Nassi Shneidermann Flowchart

 
     NSD.Zip
     Structorizer, Online eller installerbar program

    NS Tutorial

    Nessi   Se:  http://eii.ucv.cl/nessi/


Tidsplan-program:

    Gantt Designer
    Gantt Project


Diverse Filer og Programmer

 

     SkærmCapture ( FS ) ( meget gammel !! )

     RS232 terminalprogram AccessPort 1.33

    El-beregnings-programmer